Verslaafden en verslavingszorg in Nederland

De afgelopen jaren komen er steeds meer jongeren in aanraking met drank en drugs. Hierdoor zijn er vandaag de dag nog steeds veel mensen verslaafd in Nederland. Dit zijn niet uitsluitend jongeren, ook volwassenen komen in aanraking met verboden middelen of verliezen zich aan de drank of gokken. Gelukkig zijn er in Nederland een aantal instanties die je met een ambulante behandeling kunnen helpen om je verslaving aan te pakken. Helaas weten verslaafden deze instanties niet goed te vinden of verbergen ze hun problemen. Hieronder volgt meer informatie over verslaafden en verslavingszorg in Nederland.

Wat is een verslaving

Een verslaving houdt in dat je lichamelijk en/of geestelijk afhankelijk bent van een bepaald middel. Dit kunnen er ook meer dan één zijn. De verslaving gaat gepaard met de voortdurende drang om het middel te gebruiken en het daadwerkelijke gebruik ervan. Je kan op twee manieren verslaafd zijn. Enerzijds draait om een verslaving aan stoffen, bijvoorbeeld nicotine, drugs of drank. anderzijds gaat het om een verslaving aan een bepaald soort gedrag. Dit gaat om dingen als gamen, gokken of sex. Bij instanties als CACN-verslavingszorg kun je gelukkig altijd terecht als je denkt verslaafd ergens aan te zijn. Zij bieden hulp op maat om je verslaving aan te pakken.

Oorzaken van een verslaving

Er zijn verschillende oorzaken van een verslaving aan te wijzen. Allereerst speelt de erfelijkheid een rol bij het ontstaan van een verslaving. Dit is een vrij flinke groep. Bij zo’n 35-80% speelt erfelijkheid namelijk een rol. Kinderen uit een gezin waar één of beide ouders verslaafd zijn geweest hebben veel meer kans om zelf ook een verslaving te ontwikkelen. Naast erfelijkheid spelen persoonlijke problemen of negatieve omgevingsfactoren ook een rol. Denk aan financiële problemen, mentale problemen, ziektes, foute vrienden of ingrijpende gebeurtenissen in je privéleven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *